Dlaczego Zakątek Odkrywców?  

ZAKĄTEK – czyli miejsce spokojne, na uboczu, kameralne i przytulne.

ODKRYWCY – ponieważ małe dzieci interesują się wszystkim. Wszystko chcą zobaczyć, poznać i zrozumieć, i muszą zrobić to same. Każdy ich dzień wiąże się z nowymi dla nich odkryciami.

 

Obowiązkiem nas, dorosłych jest je wspierać oraz dbać o ich bezpieczeństwo podczas odkrywania świata. Jako młodzi rodzice, jak wielu z Gminy Czerwonak, stanęliśmy przed problemem niedostatku miejsc, które mogłoby takie wsparcie zapewnić, w czasie, w którym my będziemy wykonywać obowiązki zawodowe. Ponieważ potrzeba jest matką wynalazku postanowiliśmy stworzyć takie, do którego chętnie zaprowadzimy własne dziecko i z którego będą mogły korzystać inne dzieci i ich rodzice borykający się z podobnym problemem, a które nie będzie wymagało czasochłonnego dowożenia dziecka. Dodatkowo, obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań aby zmniejszać obciążenie rodziców kosztami związanymi z opieką nad dziećmi aplikując w kolejnych latach o dofinansowanie ze środków samorządowych, krajowych oraz Unii Europejskiej.

Co obejmuje czesne?

 • opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie we wszystkie dni robocze;
 • niezbędne artykuły higieniczne;
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć;
 • upominki okolicznościowe;

Co to jest wyprawka złobkowa?

Wyprawka jest zestawem osobistego wyposażenia dziecka. Finansowana jest z opłaty wpisowej. W pełnej wysokości jest wnoszona tylko w momencie zapisu dziecka niezależnie od tego, jak długo będzie uczęszczać do Zakątka Odkrywców i obejmuje:

 • leżaczek;
 • komplet pościeli do leżakowania;
 • miseczkę z łyżeczką;
 • ręczniczek;
 • ubezpieczenie NNW;

W przypadku gdy dziecko rozpoczyna w Zakątku kolejny rok, rodzic wnosi jedynie opłatę z tytułu ubezpieczenia NNW za kolejny okres.

W co wyposażyć dziecko?

 • lekkie ale pełne lub zapinane buciki na zmianę;
 • komplet ubranek na zmianę;
 • smoczek (jeśli dziecko korzysta) wraz z łańcuszkiem oraz pojemniczkiem do przechowywania;
 • szczoteczkę do zębów;
 • butelkę do mleka oraz butelkę do napojów lub kubki niekapki w zależności od tego, z czego dziecko korzysta; 

Kim są nasze ciocie?

Nasze ciocie to ciepłe, zaangażowane w edukację i wspomaganie rozwoju dzieci osoby. Pełne uśmiechu i energii dbają o to aby maluszki pożytecznie i miło spędzały dzień. Posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat 3. Ale co najważniejsze jest to ich pasja i stale dążą do poszerzania swojej wiedzy o psychologii i rozwoju dzieci oraz metodach edukacyjnych aby jak najbardziej urozmaicić zajęcia  

 

Chcemy aby ciocie dobrze znały dzieci, a dzieci znały ciocie i czuły się w Zakątku jak w domu. Dlatego w przeciwieństwie do wielu innych żłobków stawiamy na jakość opiekunów i nie opieramy się wyłącznie na studentach, którzy ze względu na brak obowiązku opłacania składek są „mniejszym kosztem”, co jednak wymusza dużą ich rotację. 

 

Jak dajemy sobię radę z większą liczbą dzieci?

Pracujemy w 5 osobowym zespole. Średnio przypada 1 opiekun na 4-5 dzieci. Szanujemy nasze dzieci i poważnie traktujemy ich potrzeby. Zawsze mamy czas na przytulanie. Każda ciocia ma aż dwa kolana i dwie ręce :)

Doskonale znamy także możliwości naszych podopiecznych, wiemy na co ich stać, czego oczekiwać i jak najlepiej wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Wiemy jakie mogą być przyczyny trudnych sytuacji i wiemy jak im przeciwdziałać.

 

Jak wyglądają posiłki?

Posiłki dostarczane są przez firmę specjalizującą się w żywieniu dzieci - Pyszoty.pl. Wybierając dostawcę kierowaliśmy się nie tylko smakiem ale także jakością, odpowiednim zbilansowaniem i różnorodnością wykorzystywanych składników.

W związku z pojawiającymi się nieżadko alergiami, zapewniamy także dietę bezmleczną. W przypadkach innych alergii rodzic może skonsultować się z dietetykiem przygotowującym jadłospis w celu indywidualnego doboru diety.

Uczymy maluchy, że posiłki spożywamy razem, przy stolikach. Staramy się wykorzystać dążenie dzieci do samodzielności dając szansę na spróbowanie swoich sił w jedzeniu z użyciem łyżki lub widelca - dwulatki radzą sobie świetnia. Nawet jeśli wiąże się to z ubrudzeniem, staramy się nie gasić ich zapału. Dbamy jednak o to by nie były głodne. Maluszki, których posiłek zamiast to buzi, w większości trafiłby na stół czy podłogę są karmione przez ciocie.

Jak to możliwe, że dzieci zasypiają i śpią w tym samym czasie?

To dla nas bardzo ważna część dnia, zależy nam na tym, żeby dzieci były wypoczętę. Wykorzystujemy techniki relaksacyjne, poświecamy każdemu dziecku tyle czasu ile potrzebuje. Gdy to konieczne siadamy przy łóżeczku i głaskamy do momentu zaśnięcia, tulimy, śpiewamy.

 

Czy dzieci spędzają czas na dworze?

Wychodzimy z założenia, że nie ma niewłaściwej pogody na spacer, co najwyżej ubranie jest nieodpowiednie :). Staramy się przebywać na dworze codziennie, przynajmniej 40 minut. Każda placówka dysponuje ogródkiem wyposażonym w sprzęt niezbędny do zabawy sprzęty. Ponadto, samodzielnie chodzące dzieci zachęcamy do spracerowania. Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, gdy to konieczne, korzystamy z węży i szelek spacerowych. 

 

Jakie metody stosujemy?

Działamy w duchu Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy, Wychowaniu Bez Porażek, Wychowaniu w duchu empatii, Wychowania opartego na szacunku. Spędzamy czas na świeżym powietrzu niezależnie od pogody.

Dążąc do wszechstronnego rozwoju maluszków, podczas naszych zajęć w żłobku i przedszkolu korzystamy z szeregu metod edukacyjnych mających wspierać prawidłowy rozwój dzieci i przeciwdziałać niepowodzeniom szkolnym - 

Eksperymentujemy, śpiewamy, tańczymy, lepimy, rysujemy, malujemy, tworzymy, rozwiązujemy problemy bawimy się z innymi dziećmi tak by zapewnic dzieciom możliwie najwięcej frajdy i możliwości rozwoju.

 - METODA MARII MONTESSORI to swoista filozofia wychowania dzieci jako całości. Kładzie nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie jego zmysłów. Każde dziecko jest inne, a więc każde ma prawo do indywidualnego rozwoju. Do głównych celów pedagogiki Montessori należy: rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły, wypracowanie szacunku do porządku i do pracy, wypracowanie zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej, osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie  na zewnętrznym przymusie, uniezależnienie od nagrody, formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, szacunku dla pracy innych, rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy. Nauczyciel jest przewodnikiem, który z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, traktując każde dziecko indywidualnie.  Bardzo ważne  w metodzie Marii Montessori jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Ma ono być tak ukształtowane, by wspomagało rozwój osobowości dziecka i dawało radość. Dzięki temu dziecko chętnie i szybko uczy się. Otoczenie respektuje fazy rozwoju dziecka, jego zainteresowania i zdolności. Wszystkie materiały są uporządkowane i łatwo dostępne. Wartościowy element montessoriańskiej pedagogiki stanowią „lekcje ciszy”. Ćwiczenia ciszy pomagają dziecku odnaleźć spokój. Kontrola ruchu i twórcza ekspresja ruchowa, powiązane wzajemnie z uspokojeniem są najlepszym sposobem do powstawania refleksji i możliwością uwewnętrzniania się. Lekcje i ćwiczenia ciszy mają duże znaczenie w wychowawczym rozwoju dziecka. Na zajęciach dzieci wykonują ćwiczenia praktycznego dnia, kształtują umiejętności matematyczne i wrażliwość muzyczną, poznają różne techniki plastyczne, rozwijając tym samym swoją kreatywność, twórczość i wyobraźnie. Rozwijają percepcje słuchową i wzrokową poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń w formie zabawy, doskonalą umiejętności grafomotoryczne i koordynację wzrokowo i słuchowo – ruchową.

- METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - skupia się na zdolności dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz własnego organizmu i kierowane jest do najmłodszych dzieci. Celem zajęć jest rozwijanie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. W pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo- słuchowo – ruchowa. Właściwa integracja sensoryczna jest niezwykle istotna ponieważ pozwala segregować, porządkować i  składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Problemy z właściwą integracją zmysłów mogą prowadzić do nieprawidłowego odbierania i przetwarzania bodźców dotykowych. W konsekwencji dziecko może nie znosić mycia głowy, poklepywać się lub drapać bez widocznej przyczyny, kręcić się na krześle, unikać bliskiego kontaktu lub domagać się go częściej niż rówieśnicy.  Jeśli zachodzą nieprawidłowości w układzie przedsionkowym odpowiadającym za reakcje ruchowe/równoważne, dziecko może bać się schodów, nie lubić huśtawek, szukać pomocy gdy zmienia się podłoże lub przeciwnie, wykonywać ewolucje ruchowe od patrzenia na które, innym kręci się w głowie i robi się niedobrze. Przy nieprawidłowych odczuciach pozycji ciała, dziecko może przebywać w ciągłym ruchu: biegać zamiast chodzić, skakać zamiast stać lub przyjmować bardzo dziwne pozycje.  Zaburzone odbieranie wrażeń zmysłowych, powoduje zaburzenie planowania ruchu. Planowanie ruchu to zdolność niezbędna do opanowania takich czynności jak: ubieranie się, mycie, nabijanie pokarmów na widelec, zapinanie guzików, sznurowanie butów, jazda na rowerku, układanie puzzli, budowanie z klocków, rysowanie, pisanie i czytanie.

- METODA DOBREGO STARTU - przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym w celu harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego i przeciwdziałaniu niedoborom edukacyjnym.

Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (uczucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałanie, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonej czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Ćwiczenia MDS są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania.

Udział przedszkolaka w zajęciach prowadzonych MDS sprzyja jego optymalnemu rozwojowi. W wyniku systematycznych ćwiczeń doskonalą się funkcje wzrokowe, słuchowe, ruchowe oraz ich wzajemne współdziałanie czyli koordynacja. Poprzez ćwiczenia językowe dziecko wzbogaca słownictwo, uczy się prawidłowo formułować zdania, odpowiadać na pytania, dostrzegać związki między treścią obrazka a tym, co zostało wyrażone słownie. Metoda Dobrego Startu systematycznie rozwija orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Wielozmysłowe uczenie się, charakterystyczne dla MDS, bardzo dobrze odpowiada potrzebom dziecka w wieku przedszkolnym.

- ZABAWY Z CHUSTĄ KLANZA - jej wesołe kolory intrygują dzieci i zapraszają do wspólnej, aktywnej zabawy. Chusta Klanza służy do ćwiczenia zarówno ciała jak i ducha. Rozmaite zabawy wspierają kształtowanie postaw społecznych i pracy w grupie – zachęcają do współdziałania, uczą czekania na swoją kolej, przestrzegania zasad i słuchania poleceń. Wspólne falowanie ,podnoszenie chusty, przemieszczanie umieszczonych na niej przedmiotów, a także odpowiednie zmienianie miejsc i pozycji pokazują, że bez przestrzegania określonych zasad nie można osiągnąć wielu pożądanych efektów. Doskonalą również spostrzegawczość, refleks i poczucie rytmu. 

- ZABAWY ORTOFONICZNE - są niezwykle istotne dla dzieci uczących się mówić. Naśladując dźwięki wiatru, deszczu uderzającego w parapet i innych zjawisk przyrodniczych, a  także odgłosów wydawanych przez np. zwierzątka z jednej strony uczą się  o nich, a z drugiej ćwiczą narząd mowy. 

- BAJKOTERAPIA - to metoda pracy z dziećmi, która wykorzystuje bajki do przekazywania wzorców zachowania. Sprawia ona, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia i działania. W świecie wyobraźni styka się z różnymi problemami i ich rozwiązaniami, dzięki czemu uczy się jak poradzić sobie w rzeczywistości w podobnych sytuacjach. Bajkowy bohater zawsze przeżywa problem podobny do tego, który trapi dziecko. Dzięki temu dziecko zdobywa ważne doświadczenie, które uczy jakie wzory postępowania należy w danym momencie zastosować. Bajki te wspomagają trudny proces dorastania dziecka, wskazują nowe wzory myślenia o sytuacjach lękotwórczych. Ponadto, odpowiedni dobór bajek służy odprężeniu i wyciszeniu. Jeśli fabuła dzieje się w miejscu znanym dziecku, przyjaznym, bezpiecznym, odbiera bajkę wszystkimi zmysłami, relaksuje się i odpręża mięśnie. Im głębszy jest relaks, tym łatwiejsze jest odprężenie, uspokojenie oraz lepsze samopoczucie. Zmartwienia i lęki są wyciszane i stają się mniej istotne, a dziecko, które posiada spokój wewnętrzny łatwiej stawia czoła trudnościom życia codziennego. 

- MUZYKOTERAPIA - to dziedzina posługującą się muzyką lub jej elementami. Przybiera ona najczęściej formę aktywną, co ma swoje uzasadnienie we właściwościach psychofizycznych dziecka. Ekspresja muzyczna przez gest, śpiew, ruch jest bardzo bliska dziecku, ponieważ stanowi naturalny element jego życiowej aktywności.Dzięki muzyce możemy rozwijać świadomość własnego ciała, uczyć koncentracji uwagi, ćwiczyć pamięć i wyobraźnię. Dzieci, które od najwcześniejszych lat mają okazję do słuchania różnorodnej muzyki, stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznymi społecznym. Umiejętnie dobrana muzyka „wycisza” nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne.

Opłaty dzięki dofinansowaniu:

Kontakt:

Zakątek Odkrywców


62-004 Czerwonak
ul. Zakątek 1,

62-003 Biedrusko
ul. 1 Maja 88


+48 536 700 180